EU No 1194/2012
  Komisyon Yönetmeliği


  Yeni Ecodesign Direktifi


  Yeni eko-tasarım yönetmeliği ile Avrupa, enerji-etkin bir gelecek için yola çıkıyor. Bu amaçla AB enerji sektöründeki ürünlerle ilgili 2009 yılında 2009/125/EC numaralı ErP Yönergesini yayımlamıștır. Yönerge kișisel kullanım için diyot lambalar gibi doğrusal olmayan aydınlatmadan enerji tasarrufu sağlayan alternatiflere yönelinmesi gerekliliği ile ilgili esasları kapsar.

  EU No 1194/2012 numaralı Komisyon Yönetmeliği 1 Eylül 2013 tarihinden beri yürürlüktedir.

  Bu yönetmelik doğrusal lambalar için yeni kuralları tanımlar ve lambaların paketlenmesi ile ilgili de yeni bir düzenleme getirir (EU/874/2012). ErP Yönergesi‘nin odak noktası çevremiz ve onu en iyi nasıl koruyabileceğimizdir. Bu önemli hedefe yönelik olarak yașamak hepimizin sorumluluğundadır; bu nedenle AB bu sorumluluğu hem üreticilere hem de tüketicilere vermektedir. Toshiba, ampülleri ile %100 ErP uyumluluğuna sahip geniș bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Tüm ürünlerimiz en yeșil enerji oranlarına sahiptir: A, A+ veya A++.

  Tüketici farklı birimlerle (Watt yerine Lümen) çalıșmaya alıșmak durumunda olsa da yeni yönerge çevremizin korunmasına önemli bir katkıda bulunmaktadır. Biz de sizinle bu yolculuğa çıkmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz.


  Watt ve lümen arasındaki farkı


  Biliyor muydunuz ?  Lümen Nedir ?


 • Lümen ( ya da lümen değeri ) bir ışık kaynağı tarafından yayılan ışık miktarının standart ölçütüdür.

  Işık yoğunluğundan ( Kandela ) farklı olarak Lümen, ışığın miktarını gösteren ölçüttür.

  Lümen ile enkandesan lambayı nasıl karşılaştırabilirim ?


 • Aşağıdaki tabloyu kullanarak LED lambalarla ulaşılan lümen değerlerini ve enkandesan eşdeğerlerini görebilirsiniz. ( EC244\2009 tarafından tanımlanan doğrusal olmayan lambalar için )

  Watt mı, lümen mi ? Hangisini kullanmalıyım ?


 • Lümen bir lambanın ışık çıkışını ölçmenin ve karșılaștırmanın yeni yöntemidir. Watt ise ıșığın değil tüketilen gücün ölçütüdür. Aydınlatma, ıșık değeri ile tasarlandığından dolayı doğru ölçüt Lümen’dir. Watt gücü bir LED’in diğer bir LED lambadan mutlaka daha güçlü olduğu anlamına gelmez. Aynı watt değerine sahip iki LED lamba farklı Lümen değerine sahip olabilir. İki lambayı doğru șekilde karșılaștırmanın en iyi yolu Lümen çıktısını karșılaștırmaktır • LED diğer mevcut teknolojilerin dezavantajlarının ve enkandesan lambaların yerine kullanılabilecek en doğru alternatiftir.

  LED lambalar daha uzun ömürlü ve daha verimlidir; dim ile ayarlanabilir ve açıldığında anında çalıșır.

Toshiba led aydınlatma ürünleri iki yıl süre ile garantilidir. Garanti hizmetlerinden faydalanmak için ürününüzü satın aldığınız satış noktalarından başvurabilirsiniz.

DİM

Işığın dim ile ayarlanması


 • LED aydınlatma ıșık kalitesinden ödün vermeden ayarlanabilir. Bu, LED’i floresan lambalardan veya yüksek basınçlı boșalmalı lambalardan ayıran temel özelliktir. Dim özelliği ayrıca korunmalı enerji tasarrufuna yardımcı olur. Farklı dim tipleri bulunmaktadır.


 • Aydınlatma armatürleri dijital DALI (Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü) ile yönetilmektedir. Tüm üreticiler tarafından uygulanan bu standart, 1-10 V prensibinin dezavantajlarını ortadan kaldırır ve artan șekilde daha karmașık tesisatlarda kullanılmaktadır. DALI hat uzunluğundan bağımsız olarak, kutup tersinmesine karșı iki kablolu hat, gürültü dirençli dijital sinyal iletimi, doğrudan adreslenme, kompakt komut takımı, hata geribildirimi ve tanımlanmıș parlaklık değerleri sunar. DALI ayrıca bina ve ıșık yönetimi sistemleri tarafından desteklenmektedir.


 • Aydınlatma 1-10 V arayüzü ile dim özelliği sayesinde ayarlanabilir. 1 V ve 10 V arasındaki bir voltaj seviyesi denk lamba parlaklığına dönüștürülür. • Kedemeli dim

 • Sokak lambaları bir saniyelik kuru kontak devresi aracılığıyla kademli olarak ayarlanabilme özelliğine sahiptir. İkincil besleme lambaya anahtarlandığında lümen değeri ve güç tüketimi yaklașık %50 oranında azalır. Bu da geceleri ıșık seviyesini azaltmanın çok kolay bir yöntemi olarak yol kullanımı düșük olduğu zamanlarda ilave enerji tasarrufu sağlıyor. • Faz kontrolü

  Enkandesan ve halojen lambalarda yaygın olarak kullanılan bu analojik faz kontrolü metodu ayrıca LED lambalarda kullanılmaktadır. Pazarda bulunan tüm dimmer’lar arasında genel bir uyumluluk bulunmadığından, Toshiba tavsiye edilen dimmerların listesini websitesinde yayınlamıştır.


 • SABİT LÜMEN ÇIKIŞI

  Lambanın yaşam ömrü süresince sabit lümen değeri

  Sistemin hizmet ömrü süresince LED teknolojisinin doğasından dolayı yașanan lümen değerindeki düșüș artan güç giriși ile telafi edilir. Bu da sabit ve eșit dağılımlı fotometrik performans sağlar, TOSHIBA ürünlerini zaman içerisinde lümen çıkıșı ciddi oranda düșen standart LED sistemlerinden önemli düzeyde ayrıștırır.
Temel Işık Ölçümü Birimleri

Ișık kaynaklarında farklı kaliteleri nitelendiren farklı temel fotometrik değerler mevcuttur.


 • Işık şiddeti Ø Im ( Lümen )
  Gözün ışık olarak algıladığı, bir ışık kaynağı tarafından yayımlanan toplam aydınlatma gücü. • Işık yoğunluğu cd ( kandela )
  Bir ıșık kaynağının tam açı bașına düșen ıșık șiddeti. Ișık kaynağı aynı miktarda ıșık șiddeti ile ıșığa daha fazla odaklandıkça ıșık yoğunluğu artar. • Işıksal aydınlık düzeyi E 1x (Lüx)
  Aydınlatılan yüzey bașına düșen aydınlatma gücü ölçü birimi.
 • Renksel Geriverim (Render) Endeksi (Ra)
  Renksel Geriverim Endeksi/Colour Rendering lndex (CRI), bir ıșık kaynağının, aydınlatılan objeler üzerinde -ıșık kaynağının renk sıcaklığına (CCT) göre- ne kadar doğru renk üretimi elde edebildiğinin ölçütüdür. Daha yüksek renk geriverimi endeksi demek, objenin daha doğal renklere sahip olması ve bakan kiși tarafından da öyle algılanması anlamına gelir. Güneș, 100 ile en yüksek CRI değerine sahiptir. Çoğu yapay ıșık kaynağı bunun altındadır. Renk geriverim endeksi 8 adet standardize edilmiș test rengi referansı ile belirlenir.

  Trailing edge faz kontrolü ile dim özelliği
  Aydınlatma armatürleri trailing edge faz kontrolü kullanarak kolayca ayarlanabilir. Trailing edge faz kontrolünün voltajın bir rezistans ile yönetildiği devrelere kıyasla avantajı, çok az güç kaybına sahip olmaları ve mevcut tesisatlarda yaygın olarak kullanılıyor olmalarıdır. Trailing edge faz kontrolünün ana dezavantajı ise, sinüs dalgası akım profilinin olmamasıdır. Akım ve voltaj aynı șekle sahip olmadığından, sözde bozunumlu tepkisel güç olușur. Voltaj eğrisi ile kıyaslandığında akımı geriye iletmek, elektrik sağlayıcı șirketlerin yalnızca düșük güç seviyelerinde dayanabilecekleri endüktif yükleme ile aynı etkiyi yaratır. Leading edge faz kontrolü Toshiba lambalar için önerilmemektedir. Çünkü pazarda bulunan dimmer’lar arasında genel bir uyumluluk bulunmamaktadır. Toshiba önerilen dimmer’ların bir listesini kendi web sitesinde duyurmaktadır.
  www.toshibaledlighting.com


 • Renk sıcaklığı ( K Kelvin )
  Renk sıcaklığı bir ıșık kaynağının renk etkisi ölçütüdür. Renk sıcaklığı bu emisyon kaynağının belirli bir ıșık rengine ait siyah bir kütlenin ısısı olarak tanımlanmaktadır. Ișık kaynakları için genel renk ısıları șöyledir,
  • 3000 K altı = sıcak beyaz, iç aydınlatma için tercih edilir
  • 3300 K - 5300 K arası = beyaz, ofisler, endüstriyel alanlar ve dış aydınlatma için
  • 5300 K üzeri=soğuk beyaz, özellikle dış mekan aydınlatmada yaygın kullanım

 • LED ışık kaynaklarının L70 hizmet ömrü
  LED’ler kusursuz hizmet ömürleriyle tanınırlar. LED’ler çok nadir olarak tamamen bozulduğundan, hizmet ömürleri L70 değeri ile tanımlanmaktadır. Lümen değeri ilk lümen değerinin %70’ine düștüğünde kullanım ömürlerinin sona erdiği kabul edilmektedir. Bu așamadan sonra LED’ler çok hızlı bir oranda eskimektedir. Bir ıșık kaynağının hizmet ömrü, yalnızca LED’e bağlı olmayıp, elektriksel bileșenler ve ısı tasarımı diğer faktörlerdir. Ancak hizmet ömrü üründen ürüne değișmektedir.
 • Güç faktörü = cos λ = cos ϕ
  LED ıșık kaynakları çalıșmak için elektriksel açıdan kapasitif davranıș gösteren sürücü modüllerine gereksinim duyarlar. Bu durum, voltaj ve akım tüketimi arasında faz kaymasına yol açar, dolayısıyla görünen güç S (Volt Amper VA olarak) etkin bir güç oranına P (Watt) ve reaktif güce Q (Volt Amper reaktif VAr) sahiptir. Etkin güç P ve görünen güç S arasındaki ilișki güç faktörü olarak tanımlanmaktadır.